Вітаем усіх на старонках блога вучняў Хальчанскай базавай школы! Спадзяемся, што вы знойдзе тут шмат цікавых фактаў пра беларускую мову. Далучайцеся ў пастаянныя чытачы!
RSS

30/05/2014

Песня пра канікулы

(муз. Т. Грыневіч, сл. А. Церашковай)


Прослушать или скачать Песня пра канікулы бесплатно на Простоплеер

Бэзу пах у вокны просіцца.
Май буяе на двары.
Развітаемся да восені,
Хутка стрэнемся, сябры!

Золкі нас чакаюць росныя,
Пыл няведамых дарог… …
Пасталелыя, падрослыя,
Пераступім зноў парог.

Сядзем мы на месцы звыклыя,
І праз нейкіх два-тры дні
Узгадаем пра канікулы:
Эх, кароткія былі!

14/05/2014

Як пісаць работу над памылкамі

ПРОПУСК, ЗАМЕНА ЛІТАР.
Напішы слова правільна, падкрэслі літару, пастаў націск. Запішы слова яшчэ раз, падзяляючы яго на склады.
Рабі так: маліна (падкрэслі літару Л і пастаў націск на літару І), ма-лі-на.


ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў КАНЦЫ СКАЗА.
Напішы сказ, пастаў патрэбны знак, падкрэслі яго. Запішы яшчэ адзін сказ з такім знакам.
Рабі так: Прыляцела ластаўка. Прашумела навальніца. Або: Якая прыгажосць! Гэта ж вавёрка!
ЗАПОМНІ! Сказы перадаюць закончаную думку. У канцы сказа ставіцца кропка(.), пытальнік(?), або клічнік(!). Выбар знака прыпынку залежыць ад сэнсу сказа і інтанацыі, з якой ён вымаўляецца.

11/05/2014

Аляксандр Рыбак "Небасхіл Еўропы"

Проста вельмі прыгожая песня ў выкананні пераможцы "Еўрабачання" Аляксандра Рыбака.

09/05/2014

З Днём Перамогі!


07/05/2014

"Паўлінка" (спектакль НАТ імя Я, Купалы)


02/05/2014

Легенда пра Белавежскую пушчу

Cа старажытных часоў Белавежская пушча славіцца як унікальны прыродны комплекс у Еўропе. 3 14 стагоддзя яна была месцам, дзе палявалі польскія  каралі, а з канца 18 — царская сям’я і набліжаная да яе шляхта.
 Прыгожай была Белавежская пушча ў мінулым. Статкі ласёў, дзікіх коз, дзікоў хадзілі па лясах. Зайцoў – процьма. Паветра напоўнена водарам кветак, саснова-яловай смалы, папараці, чабoру, шыпшыны, пахам лясных ягад, грыбоў.


 Многіх людзей, якія бываюць у Белавежскай пушчы і якія жывуць тут, цікавіць пытанне: адкуль пайшла такая назва? Некаторыя лічаць, што гэта па вялося з лёгкай рукі краязнаўцаў 14 стагоддзя, якія памылкова лічылі, што назва пайшла ад Белай вежы. Камянецкую вежу нярэдка называюць Белай. Збудаванні тыпу Камянецкай вежы называюцца данжонамі. У старажытнасці данжоны бялілі. Aдсюль і пайшла назва Белавежскай пушчы. Па сутнасці ж, Камянецкая вежа ніколі белай не была. Бяліліся толькі нішы, што размешчаны на ўзроўні пятага яруса. Аднак аб назве Белавежскай пушчы і яе наваколля ў народзе бытуюць легенды, паданні, народныя выдумкі, казкі з адлюстраваннем рэальных падзей, сведкамі якіх былі нашы далёкія продкі. Адной з такіх легенд і з’яўляецца вось гэтая.